Herrn i huset Lars (Lasse) och även ägare till Byströms gård