Bolt och Cita väntar på sin tur i ringen i Sundsvall